Zdroje a literatura

Odborná literatura

  • Hoch J. Hemoroidy. Interní medicína pro praxi. Solen, 2002; 9: 441–446.
  • Kaidar-Person O, Person B, Wexner SD. Hemorrhoidal dis- ease: a comprehensive review. Journal of american college of surgeons. 2007; 204: 102–117.
  • Šlauf P. Neinfekční perianální afekce. Doporučené postu- py pro praktické lékaře. Česká chirurgická společnost ČSL JEP. 2001; 1–7.
  • Pospíšil I. Farmakologické a nefarmakologické možnosti léčení hemoroidálního onemocnění. Remedia. 2010; 20(6): 405–410.
  • Češka R, et al. Interna. 1. vydání. Praha: Triton, 2010: 855 s.
  • Korbička J, Vlček P, Chalupník Š, Doležel J, Čapov I, Tom- čík R. Co dělat při podezření ha hemoroidy? Interní medicína pro praxi. Solen. 2009; 11(6): 301–303.
  • Kolektiv autorů. Remedia Compendium. 4. vydání. Praha: Panax Co. s. r. o., 2009: 1000 s.
  • Cataldo P, et al. Practice Parameters for the Management of Hemorrhoids. Dis Colon Rectum 2005, 48: 189–194.
  • Firemní literatura firmy Walosun. www.walosun.com.
  • Firemní literatura (SPC léčivých přípravků obsahujících jmenované účinné látky).